O notariuszu

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet – w latach 2010-2012 odbył aplikację notarialną zakończoną zdanym z wynikiem pozytywnym państwowym egzaminem notarialnym. W 2013 r. pracował jako asesor notarialny. Powołany na notariusza w lutym 2014 r. W październiku 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego prawa. Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet od 1.08.2015 r. jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Prowadził i prowadzi również wykłady zlecone dla studentów prawa i administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet jest autorem ponad 80 publikacji naukowych w tym 3 monografii, 5 komentarzy, 2 książek m.in.: Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami(Wydawnictwo LexisNexis 2014 r.),  Komentarz do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Wydawnictwo LexisNexis 2012 r.), Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego (Wydawnictwo WoltersKluwer 2011 r.), współautorem 3 książek w tym Prawo podatkowe. Kazusy z rozwiązaniami (Wydawnictwo WoltersKluwer 2015 r.)  oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach takich jak: „Rejent”, „Przegląd Sądowy”, „Finanse Komunalne”, „Samorząd Terytorialny”.