O notariuszu

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet – w latach 2010-2012 odbył aplikację notarialną zakończoną zdanym z wynikiem pozytywnym państwowym egzaminem notarialnym. W 2013 r. pracował jako asesor notarialny. Powołany na notariusza w lutym 2014 r. W październiku 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego prawa. Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Prowadził również wykłady zlecone dla studentów prawa i administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenia dla notariuszy i aplikantów notarialnych. Notariusz Wojciech Gonet jest autorem ponad 100 publikacji naukowych w tym 5 monografii, 5 komentarzy, 2 książek m.in.: Prawo pierwokupu nieruchomości (WoltersKluwer 2017 r.), Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami (WoltersKluwer 2019 r.), Komentarz do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (LexisNexis 2012 r.), Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego (WoltersKluwer 2011 r.), współautorem 4 książek w tym Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej (WoltersKluwer 2019 r.) Prawo podatkowe. Kazusy z rozwiązaniami (WoltersKluwer 2015 r.) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach takich jak: „Rejent”, „Przegląd Sądowy”, „Finanse Komunalne”, „Samorząd Terytorialny”. Uczestniczył kilkudziesięciu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych podczas których wygłosił referaty.